نیازمند اولویت‌بندی پژوهشی در حوزه کشاورزی هستیم/برخی محصولات هنوز وارداتی است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: کشور ما با توجه به اینکه شرایط خاصی برای تولید محصولات غذایی دارد ولی به علت عدم اولویت‌بندی پژوهشی در حوزه کشاورزی، در تامین برخی محصولات به ویژه محصولات دامی به کشورهای دیگر وابسته است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: کشور ما با توجه به اینکه شرایط خاصی برای تولید محصولات غذایی دارد ولی به علت عدم اولویت‌بندی پژوهشی در حوزه کشاورزی، در تامین برخی محصولات به ویژه محصولات دامی به کشورهای دیگر وابسته است.