نیازمند بازآرایی و تعیین سرفصل های جدید متناسب با نیازهای علوم انسانی هستیم

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: نیازمند بازآرایی و تعیین سرفصل های جدید متناسب با نیازهای علوم انسانی کشور هستیم و تا استاد باورمند به متن نگاشته براساس تحول در کنار سرفصل جدید قرار نگیرد نمی توانیم انتظار خروجی تحول آفرین در حوزه علوم […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: نیازمند بازآرایی و تعیین سرفصل های جدید متناسب با نیازهای علوم انسانی کشور هستیم و تا استاد باورمند به متن نگاشته براساس تحول در کنار سرفصل جدید قرار نگیرد نمی توانیم انتظار خروجی تحول آفرین در حوزه علوم انسانی را داشته باشیم.