امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و سازمان فنی و حرفه ای

هدف اصلی در توانمندسازی، ایجاد یک شغل بر پایه یک مهارت است

تفاهم نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و سازمان فنی و حرفه ای در راستای توسعه ظرفیت های توانمندسازی و پرورش استعدادهای جامعه هدف سازمان بهزیستی منعقد شد. به گزارش کارآفرینان موفق از روابط عمومی و امور بین الملل، علی محمد قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین امضای تفاهم همکاری میان […]

تفاهم نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و سازمان فنی و حرفه ای در راستای توسعه ظرفیت های توانمندسازی و پرورش استعدادهای جامعه هدف سازمان بهزیستی منعقد شد.

به گزارش کارآفرینان موفق از روابط عمومی و امور بین الملل، علی محمد قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین امضای تفاهم همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و سازمان فنی و حرفه ایگفت: براساس آمایش سرزمینی تا کنون ۷.۷ میلیون نفر تحت پوشش خدمات مستمر و غیر مستمر سازمان بهزیستی قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه ساختار سازمان بهزیستی دچار تغییراتی شده است، گفت: این تغییرات باعث ارتقای برنامه های سازمانی شده که یکی از مهمترین عناوین موضوع توانمندسازی، اشتغال و مهارت است.
قادری با بیان اینکه پیش درآمد همه مباحث توانمندسازی ایجاد یک شغل بر پایه یک مهارت است، گفت: انسان ماهر هیچگاه بی کار نخواهد بود و افراد باید از ظرفیت های پژوهشگاه و دانشگاهی به نام فنی و حرفه ای بهره مند شوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اعلام اینکه جامعه هدف سازمان بهزیستی بسیار متنوع است، افزود: ایجاد شغل، مناسب سازی شغلی و ایجاد مهارت هم برای آموزش دهندگان و اساتید فنی و حرفه ای می بایست با قاعده ای خاص صورت گیرد که حتما باید جنبه های مختلف مناسب سازی در آن لحاظ شود.
وی با اشاره به اینکه در راستای مهارت آموزی جامعه هدف هرکاری لازم باشد صورت می پذیرد، گفت: فرزندان سازمان بهزیستی در قاب توانمندسازی می توانند به جامعه برگردند و زندگی مستقل خود را ادامه دهند و همچنین لازم است بانوان سرپرست خانوار به موضوع مهارت مسلح شوند.
قادری افزود: در مجموعه سازمان بهزیستی نیاز به یک مجموعه فناورانه، پارک علم و فناوری و  پردیس توانمند سازی، مبتنی بر مهارت است.
رئیس سازمان هزیستی کشور با بیان اینکه تنها امید مادران افراد دارای معلولیت آن است که شاهد رشد و بالندگی فرزندان خود باشند و این محقق نخواهد شد جز اینکه صاحب یک مهارت شوند، گفت: دغدغه عمومی افراد دارای معلولیت شخصی سازی کردن شغل است که با قوه مهارت می توانند به آن شغل دست یابد.
وی افزود: شتاب دهنده های مورد نظر و نیازسنجی های آموزش و مهارت در سازمان بهزیستی پیگیری و برنامه های مصوب تحولی در شورای تحول تدوین می شود تا بر اساس آن به یک جایزه بزرگ مهارت در سازمان بهزیستی برسیم.
قادری با اشاره به موفقیت های جامعه هدف سازمان بهزیستی در ابعاد مختلف گفت: امروز فرزندان و جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور در مسیر های علمی رتبه های زیر هزار و در مسیرهای ورزشی پارا المپیکی و پاراآسیایی می شوند و بیش از ۴ هزار هنرمند در جامعه هدف داریم که نیاز به توجه دارند که قالب آن موضوع مهارت است.
رئیس سازمان بهزیستی از ایجاد کارت رشد هوشمند، گفت و افزود:  بر اساس این کارت امتیازات بیشتری به جامعه هدف داد می شود و مشروط به مهارت آموزی و سایر موارد است.
توانمندسازی سرمایه انسانی رسالت و مأموریت مشترک دو سازمان
مهرداد عظیمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه گفت: صیانت از سرمایه انسانی و توانمندسازی آن، فصل مشترک و مأموریت دو سازمان است.
وی با اشاره به راهبرد توسعه مهارت‌های منجر به اشتغال، بیان داشت: این تفاهم‌نامه، موجب استفاده از ظرفیت‌های کم‌نظیر فنی و حرفه‌ای در اشتغال پایدار و تحقق آمار ۲۰۰ هزار نفری منجر به اشتغال در سال خواهد بود.
به گفته معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعهد سال جاری سازمان، ارائه آموزش‌های مهارتی و آماده‌سازی‌ ۵۰ هزار نفر برای اشتغال پایدار می‌باشد که تاکنون بیش از ۷۰ درصد آن محقق و در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در ادامه بر اجرای پیوست رسانه‌ای و تولیدات فاخر برای نمایش ظرفیت‌های مهارت‌آموزی تأکید کرد.
۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ساعت آموزش به افراد دارای معلولیت
علی ربوبی رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این تفاهم نامه بر اساس مسئولیت های سازمان بهزیستی و سازمان فنی حرفه ای امضا می شود، گفت: این تفاهم نامه در راستای ماده ۲۹ قانون اساسی، ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام نامه آموزش های مهارتی افراد دارای معلولیت و با توجه به تدابیر و سیاست های جدید سازمان بهزیستی برای ایجاد سازمانی پویا، خلاق و کارآفرین و نسل نو امضا می شود.
وی در خصوص موضوع تفاهم نامه گفت: در راستای توسعه ظرفیت های موجود توانمندسازی و پرورش استعدادهای افراد تحت پوشش، فرایند آماده سازی شغلی و ارتقای توانمندسازی افراد تحت پوشش از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی دو مجموعه استفاده می شود و فرصت های آموزشی، مهارتی و حرفه ای افراد تحت پوشش به روز رسانی می شود.
ربوبی همچنین در خصوص همکاری های پیشین میان سازمان بهزیستی و سازمان فنی و حرفه ای گفت: ابلاغ نظام نامه آموزشی افراد دارای معلولیت، ارائه حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ساعت آموزش به افراد دارای معلولیت از سال ۹۷ تا امروز، ارائه خدمات مهارت آموزی و توانمندسازی به حدود ۵۰۰ نفر از کودکان کار و خیابان و ۲۳ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار ، تدوین ۱۰۷ عنوان استاندارد آموزشی ویژه افراد دارای معلولیت و تهیه عناوین استاندارد پشتیبانی شغلی افراد دارای معلولیت از جمله خدمات سازمان فنی و حرفه به جامعه هدف سازمان بهزیستی است.

خبرنگار: فاطمه حبیبی