هر استان شورای جبهه مردمی داشته باشد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر بر ضرورت تشکیل شورای جبهه مردمی در استان‌ها گفت: شورای جبهه مردمی باید همان جایگاه شورای فرهنگ عمومی را داشته باشد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر بر ضرورت تشکیل شورای جبهه مردمی در استان‌ها گفت: شورای جبهه مردمی باید همان جایگاه شورای فرهنگ عمومی را داشته باشد.