هفت عضو هیات علمی دانشگاه اراک در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند 

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، « حامد صفی خانی» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: منصور قربان‌پور، علی خدیوی، محمد یاسر معصومی، سید محسن حسینی، حامد صفی‌خانی، سعید سلیمانی و خلیل فقیهی به تازگی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند. وی بیان کرد: پژوهشگران دانشگاه استنفورد به تازگی با […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،

« حامد صفی خانی» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: منصور قربان‌پور، علی خدیوی، محمد یاسر معصومی، سید محسن حسینی، حامد صفی‌خانی، سعید سلیمانی و خلیل فقیهی به تازگی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

وی بیان کرد: پژوهشگران دانشگاه استنفورد به تازگی با استفاده از داده‌های پایگاه اسکوپوس اقدام به ایجاد پایگاه داده و محاسبه شاخصی به نام «شاخص استنادی مرکب» کرده‌اند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اراک اظهار داشت: هدف این پایگاه داده، ارائه مجموعه‌ای از سنجه‌های استنادی استاندارد شده برای ارزیابی تاثیر استنادی دانشمندان در رشته‌ها و حوزه‌های علمی متنوع در سطح جهان است و در واقع شاخص استنادی مرکب که در سال ۲۰۱۶ معرفی شد، ترکیبی از چند شاخص استنادی مجزا است که مبتنی بر تعداد استنادات دریافتی مقالات دانشمندان و جایگاه‌های نویسندگی آن‌ها و شاخص هرش است.

صفی‌خانی ادامه داد: این تحقیق که بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس انجام پذیرفته است، دانشمندان را در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی کرده و شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی، انتشار حداقل پنج مقاله بود که در مجموع حدود هشت میلیون دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که در لیست نهایی علاوه بر یکصد هزار نفر برتر، دو درصد برتر در هر حوزه موضوعی نیز به فهرست نهایی اضافه شده‌اند.  

صفی خانی گفت: بر اساس تازه‌ترین به‌روزرسانی این پایگاه داده بر اساس دامنه پوشش داده‌ها از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۱، فهرست دربرگیرنده نویسندگان پراستناد براساس شاخص استنادی مرکب و جزو دو درصد پراستناد معرفی شده‌اند.

وی تصریح کرد: این اسامی در ۲ سطح معرفی شده اند که در یک روش محاسبه استنادات فقط در سال ۲۰۲۱، ۱۸۷۰ پژوهشگر از بین تعداد کل ۲۰۰ هزار و ۴۰۹ پژوهشگر بین‌المللی با وابستگی سازمانی ایران معرفی شده اند که اسامی شش تن از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک، دکتر منصور قربان‌پور، دکتر علی خدیوی، دکتر محمد یاسر معصومی، دکتر سید محسن حسینی، دکتر حامد صفی‌خانی و دکتر سعید سلیمانی در این فهرست قرار دارند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اراک خاطرنشان کرد: همچنین در روش دوم، با محاسبه استنادات در طول دوره خدمت علمی در بازه ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۱، تعداد ۷۱۵ پژوهشگر با وابستگی سازمانی ایران از بین تعداد کل ۱۹۵ هزار و ۶۰۵ پژوهشگر بین‌المللی معرفی شده‌اند که نام دکتر خلیل فقیهی از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در این فهرست به چشم می‌خورد.