هوش مصنوعی و اینترنت اشیا محور انتخابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در طرح تانا

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: امروزه تمام دستگاه‌ها و سازمان ها در بخش خصوصی و دولتی و همچنین کسب و کارها با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا سروکار دارند؛ بنابراین این دو موضوع به عنوان محور انتخابی پارک در طرح توسعه اکوسیستم نوآوری […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: امروزه تمام دستگاه‌ها و سازمان ها در بخش خصوصی و دولتی و همچنین کسب و کارها با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا سروکار دارند؛ بنابراین این دو موضوع به عنوان محور انتخابی پارک در طرح توسعه اکوسیستم نوآوری استان‌ها (تانا) یک نیاز اساسی است.