هیچ استارتاپی در ماه‌های اخیر از کشور مهاجرت نکرده است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- یک فعال حوزه استارتاپ‌ها که خود مدتی پس از مهاجرت از کشور کانادا به میهن بازگشته است، می‌گوید: هیچ شرکت استارتاپی در ماه‌های اخیر از کشور مهاجرت نکرده است و اخبار برخی رسانه‌ها و شایعات موجود در این زمینه مصداق عینی و واقعی ندارند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- یک فعال حوزه استارتاپ‌ها که خود مدتی پس از مهاجرت از کشور کانادا به میهن بازگشته است، می‌گوید: هیچ شرکت استارتاپی در ماه‌های اخیر از کشور مهاجرت نکرده است و اخبار برخی رسانه‌ها و شایعات موجود در این زمینه مصداق عینی و واقعی ندارند.