رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت

واکنش رئیس‌جمهور به تعطیلی برخی پلتفرم‌ها

اگر واحد تولیدی یا خدماتی تخلف کرد، «تولید، اشتغال و خدمات رسانی» نباید مجازات شود، بلکه «افراد متخلف» باید مورد رسیدگی قانونی قرار گیرند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از قول رییس‌جمهور نوشت: اگر واحد تولیدی یا خدماتی تخلف کرد، «تولید، اشتغال و خدمات رسانی» نباید مجازات شود، بلکه «افراد متخلف» باید مورد رسیدگی قانونی قرار گیرند.

به گزارش کارآفرینان موفق ار ایمنا، سپهر خلجی از قول رئیس جمهور در صفحه توئیتر خود نوشت: اگر واحد تولیدی یا خدماتی تخلف کرد، «تولید، اشتغال و خدمات رسانی» نباید مجازات شود، بلکه «افراد متخلف» باید مورد رسیدگی قانونی قرار گیرند. واحد تولیدی و خدمات‌رسان باید تولید و خدمات عمومی را ادامه دهند.

واکنش رئیس‌جمهور به تعطیلی برخی پلتفرم‌ها