ورود ایران به بازار بزرگ محصولات زخم در گرو ایجاد شبکه‌سازی است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با اشاره به آمار بالای مبتلایان به زخم در دنیا و وجود بازار بزرگی از محصولات در این حوزه، بومی سازی و ورود ایران به این […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با اشاره به آمار بالای مبتلایان به زخم در دنیا و وجود بازار بزرگی از محصولات در این حوزه، بومی سازی و ورود ایران به این بازار را در گرو شبکه سازی دانست.