ورود جدی به حل مسایل استان‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – سرپرست ستاد توسعه فناوری آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست جمهوری در دیدار با استاندار و مدیرعامل آب و فاضلاب استان گلستان بر آمادگی این معاونت برای حل مسایل و چالش‌های استانی با کمک فناوری‌های نوین تاکید کرد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – سرپرست ستاد توسعه فناوری آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست جمهوری در دیدار با استاندار و مدیرعامل آب و فاضلاب استان گلستان بر آمادگی این معاونت برای حل مسایل و چالش‌های استانی با کمک فناوری‌های نوین تاکید کرد.