ورود مستقیم نخبگان به حل مسائل استان‌ها در دستور کار است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، بیرجند – ایرنا – معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان گفت: از این پس نخبگان در حل مسائل استانی ورود مستقیم خواهند داشت و طرح شهید بهشتی یکی از روش‌های درگیر کردن نخبگان با مزیت‌ها و مسائل استان‌هاست.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


بیرجند – ایرنا – معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان گفت: از این پس نخبگان در حل مسائل استانی ورود مستقیم خواهند داشت و طرح شهید بهشتی یکی از روش‌های درگیر کردن نخبگان با مزیت‌ها و مسائل استان‌هاست.