وزارت خانه های علوم و بهداشت، خریدار اصلی محصولات ٩ دوره نمایشگاه ایران‌ساخت

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان گفت: وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهم‌ترین خریداران فناوری‌های عرضه‌شده در ٩ دوره نمایشگاه ایران ساخت بوده‌اند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان گفت: وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهم‌ترین خریداران فناوری‌های عرضه‌شده در ٩ دوره نمایشگاه ایران ساخت بوده‌اند.