وزیر صنعت، معدن و تجارت

وزیر صمت: صنایع کوچک فناوری‌محور حمایت می‌شوند

علی‌آبادی گفت: از ویژگی‌های صنایع کوچک این است که می‌توانند به‌جای اینکه سرمایه‌محور یا ماشین‌محور باشند، فناوری‌محور باشند؛ بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان در این گروه قرار می‌گیرند که بسیار مورد تأکید و حمایت هستند.

علی‌آبادی گفت: از ویژگی‌های صنایع کوچک این است که می‌توانند به‌جای اینکه سرمایه‌محور یا ماشین‌محور باشند، فناوری‌محور باشند؛ بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان در این گروه قرار می‌گیرند که بسیار مورد تأکید و حمایت هستند.

به گزارش کارآفرینان موفق، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا در مورد برنامه این وزارتخانه برای حمایت از صنایع کوچک اظهار کرد: صنایع کوچک از مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که می‌توان با سرمایه‌گذاری اندک بهره‌وری بسیار خوبی داشته باشند.

علی‌آبادی بیان کرد: در تلاش هستیم که از صنایع کوچک حمایت کنیم تا نقش‌آفرینی برای ایجاد اشتغال، خلق ثروت و تولید داشته باشند.

وزیر صمت تأکید کرد: یکی از کار‌هایی که انجام می‌دهیم شهرک‌سازی در نقاط مختلف و فعال کردن شرکت‌های راکد به‌وسیله تغییر روش، ساختار و خط است و در مرحله بعدی تکمیل طرح‌های ناتمام بوده که ازجمله کار‌های مهمی است که برای صنایع کوچک انجام می‌شود.

علی‌آبادی در پاسخ به این سؤال که فناوری چقدر در فعال کردن صنایع کوچک می‌تواند نقش داشته باشد؟ گفت: از ویژگی‌های صنایع کوچک این است که می‌توانند به‌جای اینکه سرمایه محور یا ماشین محور باشند، فناوری محور باشند؛ بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان در این گروه قرار می‌گیرند که بسیار مورد تأکید و حمایت هستند.