وقفی در خدمت توسعه علم و فناوری

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- وقف یکی از فضائل اخلاقی و خداپسندانه است که تاثیر ماندگاری در جامعه دارد، در این عمل اموال وقف شده به همان شکل باقی می ماند و قابل فروش نیست و منافع آن در دسترس مردم جامعه قرار می گیرد، این خصیصه باعث دوام و ماندگاری منافع حاصل […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- وقف یکی از فضائل اخلاقی و خداپسندانه است که تاثیر ماندگاری در جامعه دارد، در این عمل اموال وقف شده به همان شکل باقی می ماند و قابل فروش نیست و منافع آن در دسترس مردم جامعه قرار می گیرد، این خصیصه باعث دوام و ماندگاری منافع حاصل از اموال وقف شده در جامعه خواهد بود.