پروژه‌های دانشجویان باید برگرفته از نیازهای صنعتی باشد/قانونگذاران روند فعلی را اصلاح کنند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رتبه دوم بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی معتقد است: روند تعریف پایان‌نامه‌های دکتری باید به این صورت باشد که پروژه‌های دانشجویان با هدف رفع یک نیاز صنعتی طراحی شوند و حامی مالی داشته باشند؛ روش فعلی حاکم بر دانشگاه‌ها صحیح نیست و اصلاح آن برعهده قانونگذاران، دولت، […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رتبه دوم بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی معتقد است: روند تعریف پایان‌نامه‌های دکتری باید به این صورت باشد که پروژه‌های دانشجویان با هدف رفع یک نیاز صنعتی طراحی شوند و حامی مالی داشته باشند؛ روش فعلی حاکم بر دانشگاه‌ها صحیح نیست و اصلاح آن برعهده قانونگذاران، دولت، صنعت و اساتید است.