پروژه‌های دانشجویان برای رفع نیازهای کشور هدایت می‌شوند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – سرپرست معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری رویداد ملی مساله محور «شروع» با هدف هدایت تحصیلی پروژه ها و پایان‌نامه‌ها برای رفع نیازها و چالش های کشور برگزار می‌شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – سرپرست معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری رویداد ملی مساله محور «شروع» با هدف هدایت تحصیلی پروژه ها و پایان‌نامه‌ها برای رفع نیازها و چالش های کشور برگزار می‌شود.