پنجمین استارتاپ ویکند سلول‌های بنیادی و پزشکی باز ساختی در زاهدان آغاز شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، زاهدان- ایرنا- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر اجرایی پنجمین رویداد استارتاپی سلول‌های بنیادی و پزشکی باز ساختی گفت: پنجمین استارتاپ ویکند سلول‌های بنیادی و پزشکی باز ساختی از امروز سوم اسفند در زاهدان آغاز شد و تا پنجم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


زاهدان- ایرنا- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر اجرایی پنجمین رویداد استارتاپی سلول‌های بنیادی و پزشکی باز ساختی گفت: پنجمین استارتاپ ویکند سلول‌های بنیادی و پزشکی باز ساختی از امروز سوم اسفند در زاهدان آغاز شد و تا پنجم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.