موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی الکترونیکی "ایرانیان"،

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار هشتم شهریور ماه جاری به صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود.

به گزلرش خبرنگار کارآفرینان موفق، چهارمین دوره کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در تاریخ 4 و 5 بهمن ماه سال 1400، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور اساتید و بسیاری از صاحبان مشاغل برگزار گردید.

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار نیز هشتم شهریور ماه جاری به صورت حضوری و آنلاین و با حضور صاحب نظران مطرح حوزه کسب و کار و کارآفرینی برگزار می شود.