پژوهش مشترک محققان ایرانی طرح جلد یک نشریه معتبر بین‌المللی شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – پژوهش مشترک محققان ایرانی در زمینه الکتروکاتالیست‌های چند منظوره در یک نشریه معتبر علمی بین المللی منتشر شد و طرح گرافیکی مقاله این پژوهشگران هم طرح روی جلد این نشریه شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – پژوهش مشترک محققان ایرانی در زمینه الکتروکاتالیست‌های چند منظوره در یک نشریه معتبر علمی بین المللی منتشر شد و طرح گرافیکی مقاله این پژوهشگران هم طرح روی جلد این نشریه شد.