خزعلی :

پیگیر گواهینامه موتور برای بانوان هستیم

معاون زنان رییس‌جمهور گفت: برای گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در حال پیگیری هستیم؛ هم در بحث بیمه بانوان پیک موتوری و هم اینکه صدماتی متوجه آن‌ها نباشد، در حال بررسی هستیم. انسیه خزعلی توضیحات جدیدی درباره‌ی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ارائه داد. به گزارش کارآفرینان موفق ایرنا، معاون زنان رییس‌جمهور گفت: برای گواهینامه موتورسیکلت […]

معاون زنان رییس‌جمهور گفت: برای گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در حال پیگیری هستیم؛ هم در بحث بیمه بانوان پیک موتوری و هم اینکه صدماتی متوجه آن‌ها نباشد، در حال بررسی هستیم.

انسیه خزعلی توضیحات جدیدی درباره‌ی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ارائه داد.
به گزارش کارآفرینان موفق ایرنا، معاون زنان رییس‌جمهور گفت: برای گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در حال پیگیری هستیم؛ هم در بحث بیمه بانوان پیک موتوری و هم اینکه صدماتی متوجه آن‌ها نباشد، در حال بررسی هستیم.
وی در ادامه اظهار داشت: چون در این زمینه قانون داریم باید از مسیر لایحه یا طرح آن را جلو برد.