چالش‌های آبی با اتکا به توان متخصصان و دانش‌بنیان ها برطرف می‌شود

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بر استفاده از توان متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان‌ برای رفع چالش‌های آبی کشور تاکید کرد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بر استفاده از توان متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان‌ برای رفع چالش‌های آبی کشور تاکید کرد.