چاپ مقاله استاد دانشگاه شریف در معتبرترین مجله تخصصی مدیریت و سیاستگذاری نوآوری

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با همکاری جمعی از پژوهشگران موفق به چاپ مقاله خود در معتبرترین مجله تخصصی مدیریت و سیاستگذاری نوآوری Research Policy شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با همکاری جمعی از پژوهشگران موفق به چاپ مقاله خود در معتبرترین مجله تخصصی مدیریت و سیاستگذاری نوآوری Research Policy شد.