چرا سیاست «تولید بارِ اول» از اقدامات موثر دولت در خنثی‌سازی تحریم‌ها به شمار می‌رود؟

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- سیاست «تولید بارِ اول» مهمترین راهکار بی‌اثر کردن تحریم‌ها علیه صنایع کشور در دولت سیزدهم به شمار می‌رود؛ چراکه موفقیت‌های بزرگی برای کشور به کمک ظرفیت نخبگانی در تولید تجهیزات نفتی رقم زد به طوری که پس از سال‌ها ایران توانست برای اولین بار سهامدار پالایشگاه‌های فراسرزمینی شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- سیاست «تولید بارِ اول» مهمترین راهکار بی‌اثر کردن تحریم‌ها علیه صنایع کشور در دولت سیزدهم به شمار می‌رود؛ چراکه موفقیت‌های بزرگی برای کشور به کمک ظرفیت نخبگانی در تولید تجهیزات نفتی رقم زد به طوری که پس از سال‌ها ایران توانست برای اولین بار سهامدار پالایشگاه‌های فراسرزمینی شود.