چهارمین هکاتون برنامه‌نویسی کوئرا با موضوع امنیت برگزار می‌شود

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- چهارمین هکاتون برنامه‌نویسی کوئرا با موضوع «امنیت» و در بخش‌های آموزشی و رقابتی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- چهارمین هکاتون برنامه‌نویسی کوئرا با موضوع «امنیت» و در بخش‌های آموزشی و رقابتی به صورت مجازی برگزار می‌شود.