مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان

چه رتبه هایی شانس قبولی در بورس دانش را دارند

بورس دانش گام بلندی برای حمایت از داوطلبان و یک ریل جدید در حوزه دانش و پژوهش کشور است. هدف از این بورس بلاعوض، تشویق و هدایت استعدادهای برتر نظام آموزشی کشور به سمت رشته‌های دارای اولویت (براساس اسناد فرادستی) در حوزه‌های علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، سلامت و هنر است.
چه رتبه هایی شانس قبولی در بورس دانش را دارند

به گزارش کارآفرینان موفق ، محمد محمدی مسعودی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه امسال هزار نفر از داوطلبان کنکور بورس دانش دریافت می‌کنند، گفت: با توجه به تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری تا دوشنبه ۶ شهریورماه، داوطلبان کنکور تا دوشنبه برای انتخاب رشته فرصت دارند و این فرصت خوبی است که از بورس دانش استفاده کنند، داوطلبان با انتخاب بورس دانش می‌توانند مقرری دریافت کرده و در اولویت بورس‌های کارشناسی ارشد و دکتری سازمان امور دانشجویان قرار گیرند.

وی ادامه داد: بورس دانش گام بلندی برای حمایت از داوطلبان و یک ریل جدید در حوزه دانش و پژوهش کشور است. هدف از این بورس بلاعوض، تشویق و هدایت استعدادهای برتر نظام آموزشی کشور به سمت رشته‌های دارای اولویت (براساس اسناد فرادستی) در حوزه‌های علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، سلامت و هنر است.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان افزود: این بورس برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های برگزیده در نظر گرفته شده و بورسیه در حین تحصیل از تسهیلاتی نظیر کمک هزینه ماهیانه (که در سال ۱۴۰۲ هر ماه مبلغ ۵ میلیون تومان) استفاده می‌کند و در مقاطع بعدی در صورت حفظ شایستگی لازم در اولویت دریافت بورس خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورتی که رتبه کشوری داوطلبان در آزمون سراسری ۱۴۰۲ در محدوده‌های زیر باشد امکان انتخاب رشته-محل‌های بورس دانش را در هنگام انتخاب رشته خواهند داشت:

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، رتبه‌های تا ۸۰۰۰

گروه آزمایشی علوم تجربی: رتبه‌های تا ۲۵۰۰۰

گروه آزمایشی علوم انسانی رتبه‌های تا ۲۰۰۰۰

گروه آزمایشی هنر، رتبه‌های تا ۳۵۰۰

مسعودی با اشاره به رشته‌های مورد حمایت بورس دانش گفت: رشته‌های مورد حمایت بورس دانش شامل رشته‌های اولویت دار کشور است و هر چهار گروه آزمایشی را شامل می‌شوند. برخی از این رشته‌ها از دو یا چند گروه آزمایشی پذیرش دارند. فهرست این رشته‌ها به تفکیک گروه‌های آزمایشی به شرح زیر است:

گروه آزمایشی علوم انسانی:

ایران شناسی، باستان شناسی، تاریخ تمدن ملل اسلامی، جغرافیا، زبان و زبان شناسی، مردم شناسی، گردشگری، تاریخ، مدیریت کسب و کار، زبان و ادبیات فارسی، جامعه شناسی، فلسفه و کلام اسلامی، مطالعات خانواده، فلسفه، مددکاری اجتماعی، علوم قرآن و حدیث، علوم تربیتی، علوم سیاسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدیریت اموربانکی، مدیریت امورگمرکی، مدیریت بیمه، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، علوم ارتباطات اجتماعی، مطالعات ارتباطی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم ورزشی، اقتصاد

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی:

مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی، مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی نساجی، مهندسی اقتصادکشاورزی، مهندسی دریا، مهندسی موادومتالورژی، مهندسی پلیمر، علوم ورزشی، آمار، مدیریت کسب و کار، فیزیک، شیمی محض، شیمی کاربردی، ریاضیات و کاربردها، مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، مدیریت اموربانکی، مدیریت امورگمرکی، مدیریت صنعتی، علم اطلاعات و دانش شناسی، مهندسی انرژی، اقتصاد، علوم و مهندسی آب

گروه آزمایشی هنر:

سینما، ادبیات نمایشی، مرمت بناهای تاریخی، باستان شناسی، مرمت آثار تاریخی، فرش، صنایع دستی، هنر اسلامی

گروه آزمایشی علوم تجربی:

مهندسی گیاه پزشکی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، علوم و مهندسی صنایع غذایی / کشاورزی، مهندسی اقتصادکشاورزی، مهندسی علوم دامی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری، بهداشت موادغذایی، علوم ورزشی، مدیریت کسب و کار، زیست شناسی دریا، زمین شناسی، شیمی محض، شیمی کاربردی، علوم ومهندسی محیط زیست، مدیریت اموربانکی، مدیریت امورگمرکی، مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، دکترای عمومی دامپزشکی، مدیریت صنعتی، اقتصاد، علم اطلاعات و دانش شناسی، میکروبیولوژی، زیست فناوری

فهرست دانشگاه‌ها و تعداد بورسیه هر رشته در هر دانشگاه اینجا قابل مشاهده است.