کارآفرینان، میهن پرست‌ترین اقشار کشور هستند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور کارآفرینان را میهن‌پرست‌ترین اقشار کشور توصیف کرد و گفت: پیشرفت نخبگان با به‌کارگیری تجربه کارآفرینان بزرگ و با همراهی این مجموعه‌های ارزشمند میسر می‌شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور کارآفرینان را میهن‌پرست‌ترین اقشار کشور توصیف کرد و گفت: پیشرفت نخبگان با به‌کارگیری تجربه کارآفرینان بزرگ و با همراهی این مجموعه‌های ارزشمند میسر می‌شود.