کارشناس اقتصادی مطرح کرد: ضرر مردم به خاطر بی برنامگی در سازمان بورس

وضعیت بازار سرمایه و بورس در کشور آنقدر بهم ریخته است که نمی توان هیچ افق روشنی برای آن ترسیم کرد. در شرایطی که اکثر مردم هر کدام به نوعی با بازار سرمایه و بورس درگیر بوده و زخم خورده آن هستند، هنوز مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان بورس هیچ برنامه شفاف و قابل اجرایی که قدرت ساماندهی به وضعیت کنونی را داشته باشد، ارایه نکرده اند. یکی از کارشناسان حوزه بازار سرمایه معتقد است سازمان بورس نیازمند یک خانه تکانی بزرگ بوده و باید افراد خبره و کاربلد سکان این مجموعه بزرگ را در دست بگیرند.


وضعیت بازار سرمایه و بورس در کشور آنقدر بهم ریخته است که نمی توان هیچ افق روشنی برای آن ترسیم کرد. در شرایطی که اکثر مردم هر کدام به نوعی با بازار سرمایه و بورس درگیر بوده و زخم خورده آن هستند، هنوز مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان بورس هیچ برنامه شفاف و قابل اجرایی که قدرت ساماندهی به وضعیت کنونی را داشته باشد، ارایه نکرده اند. یکی از کارشناسان حوزه بازار سرمایه معتقد است سازمان بورس نیازمند یک خانه تکانی بزرگ بوده و باید افراد خبره و کاربلد سکان این مجموعه بزرگ را در دست بگیرند.
*
محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ضعف مدیریت در حوزه بازار سرمایه مشهود است، می گوید: از چندین منظر می توان ثابت کرد که تصمیم گیرندگان سازمان بورس توانمندی و تخصص لازم برای انجام امور را ندارند. اول اینکه با شرطی سازی، بازار سرمایه را به عوامل مختلف پیوند داده اند که جز ضرر هیچ عایدی برای مردم ندارد.

وی ادامه میدهد: در همین راستا، کل بازار سرمایه کشور را عملا در بازار سهام منحصر کرده و با کمپین‌سازی رسانه‌ای و جذب تعداد کثیری از نیروهای رسانه‌ای در روابط عمومی، بازار سهام را بیش از حد معمول به همه تصمیمات اقتصادی و رخدادهای سیاسی وابسته و شرطی کرده اند.

رحیمی با تاکید بر اینکه تمرکز صرف بر رشد شاخص، ضعف دیگر سازمان بورس است، ادامه میدهد: به جای توسعه همه ابعاد بازار سرمایه و مهندسی مالی و خلق ابزارهای جدید تأمین مالی، آن هم در شرایط تنگنای هزینه‌ای بخش تولید، بر رشد شاخص متمرکز شده است. ضمن اینکه تعارض منافع شدید در بورس کالا بیداد می کند. یعنی مدیران این سازمان، اصلاح ساختاری در بورس کالا و حذف تعارض منافع شدید در آن را کنار گذاشته اند تا بستر قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور کماکان مبتنی بر ولنگاری محض تداوم یابد و حتی تشدید شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ناهماهنگی سازمان بورس با سایر ارکان دولت، تصریح می کند: به جای هماهنگی با سایر ارکان اقتصادی دولت از جمله وزارت صمت در حوزه صنعتی، بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی و حتی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، ترجیح داده شده تا ناسازگاری و کمپین سازی رسانه‌ای در پیش گرفته شود.به گفته رحیمی، مسئولان بورس، به جای به کار گماردن شایستگان، افرادی را بعضا با دو شغل و حتی بیشتر بر مسند مدیریتی بازارسرمایه کشور قرار داده اند.

وی بلاتکلیفی سهام عدالت را مشکل بزرگ شهروندان عنوان کرده و می گوید: سهام عدالت مردم بی‌گناه هنوز در سایه بی‌تدبیری و بی‌برنامگی مدیران سازمان بورس عملا غیرقابل دسترسی است و کسی برنامه یا حرفی برای ساماندهی به این وضعیت ندارد.

فرصت سوزی از دیگر مواردی است که این فعال بازار سرمایه به آن اشاره کرده و ادامه میدهد: با عرضه بی‌ضابطه خودرو در بورس کالا و باز هم ترجیح کمپین‌سازی رسانه‌ای بر تنظیم‌گری اقتصادی، بورسی ها عملا مخالفت بسیاری از نهادهای نظارتی را نسبت به سازمان و صنعت خودرو برانگیختند.رحیمی با تاکید بر ضعف منابع مشورتی در سازمان بورس تصریح می کند: هم اکنون صندلی‌های مشورتی ریاست سازمان، به جای دانشمندان و پژوهشگران اقتصادی و مالی و اهالی حقیقی بازار سرمایه، در اختیار کانال‌دارهای بورسی قرار گرفته است.