برای نخستین بار و پس از ۱۳ سال؛

«کانون کارآفرینان برتر رسمی» شناسه ملّی می‌گیرد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای نخستین بار و پس از گذشت ۱۳ سال از تأسیس و فعالیت کانون‌های کارآفرینان برتر، اختصاص شناسه ملّی به «کانون کارآفرینان برتر رسمی» تصویب شد. به گزارش کارآفرینان موفق از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمود […]

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای نخستین بار و پس از گذشت ۱۳ سال از تأسیس و فعالیت کانون‌های کارآفرینان برتر، اختصاص شناسه ملّی به «کانون کارآفرینان برتر رسمی» تصویب شد.

به گزارش کارآفرینان موفق از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمود کریمی‌بیرانوند» در این‌باره توضیح داد: به استناد بند(۸) مصوبه بیست‌ونهمین نشست شورای‌عالی اشتغال، اساسنامه کانون کارآفرینان برتر رسمی با رویکرد هویت‌بخشی، ارتقای جایگاه کانون‌های کارآفرینان برتر و توجه جدی به گسترش تعامل بین اجزای زیست‌بوم کارآفرینی تدوین شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مصوبه را به استانداران ابلاغ کرد.
وی گفت: کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور به‌عنوان یک تشکل صنفی فعال در سطوح استانی و ملّی، مهم‌ترین ظرفیت قانونی موجود در کشور برای زمینه‌سازی ایجاد اشتغال مولد برای نیروهای جوان و متخصص است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این اقدام زمینه‌ای برای تحقق برنامه‌های توسعه و گامی مؤثر برای دستیابی به اهداف و سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مسیر توسعه اشتغال پایدار است.
خبر نگار: فاطمه حبیبی