کاهش تصادفات رانندگی با استفاده از آسفالت هوشمند ایرانی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق شد با تولید آسفالت هوشمند ضمن ارتقای کیفیت جاده‌ها به کاهش سطح تصادفات کمک کند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق شد با تولید آسفالت هوشمند ضمن ارتقای کیفیت جاده‌ها به کاهش سطح تصادفات کمک کند.