کاهش خسارت‌های آتش‌سوزی با سیمان ضدحریق نانویی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – یک شرکت دانش بنیان موفق شده سیمان های ضد حریق را با فناوری نانو به تولید برساند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – یک شرکت دانش بنیان موفق شده سیمان های ضد حریق را با فناوری نانو به تولید برساند.