کتاب «اصول و کاربردهای سامانه‌های نوین دارورسانی» وارد بازار نشر شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب «اصول و کاربردهای سامانه‌های نوین دارورسانی» را وارد بازار نشر کرد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب «اصول و کاربردهای سامانه‌های نوین دارورسانی» را وارد بازار نشر کرد.