کلاس‌های جبرانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از دانشگاه تهران، در مصوبه هیأت منتخب شورای دانشگاه تهران درباره فرصت برگزاری کلاس‌های جبرانی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ آمده است: «بر اساس مصوبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ هیأت منتخب شورای دانشگاه تهران و در راستای رفع نگرانی دانشجویان […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از دانشگاه تهران، در مصوبه هیأت منتخب شورای دانشگاه تهران درباره فرصت برگزاری کلاس‌های جبرانی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ آمده است: «بر اساس مصوبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ هیأت منتخب شورای دانشگاه تهران و در راستای رفع نگرانی دانشجویان و خانواده‌های آنها ناشی از تبعات عدم حضور برخی دانشجویان در کلاس‌های درس در هفته‌های اخیر، به اطلاع می‌رساند مبنای محاسبه غیبت در کلاس‌ها، از روز شنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱ (اولین هفته بعد از پایان مهلت حذف و اضافه) خواهد بود.»

در ادامه این ابلاغیه آمده است: «به منظور تضمین کیفیت آموزش در دانشگاه مقتضی است اعضای هیأت علمی با استفاده از مفاد دستورالعمل آموزش ترکیبی که قبلاً در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، بر اساس نظر خود و تأیید معاون آموزشی واحد محل خدمت، نسبت به برگزاری کلاس‌های جبرانی اقدام نمایند.»

مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران در این ابلاغیه متذکر شده است: «یادآوری می‌شود این مصوبه صرفاً برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ قابلیت اجرا دارد و قابل استناد و تعمیم در نیمسال‌های دیگر نمی‌باشد.»