کلیات طرح رتبه‌بندی اعضای غیرهیأت علمی جهاد دانشگاهی تصویب شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- کلیات طرح رتبه‌بندی اعضای غیر هیأت علمی جهاد دانشگاهی در یکصد و شصت و دومین جلسه هیات امنای این نهاد تصویب شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- کلیات طرح رتبه‌بندی اعضای غیر هیأت علمی جهاد دانشگاهی در یکصد و شصت و دومین جلسه هیات امنای این نهاد تصویب شد.