پایگاه خبری کارآفرینان موفق بررسی می کند؛

گزارش تحقیقی و آماری از سودهای غیرقانونی بعضی از نانواهای متخلف

داودمحمدی: نان و نانوایی موضوعی است که مدتی دغدغه مردم و سفره ای باز جهت بعضی از سوداگران بی انصاف شده است. برای نمونه در یکی از شهرستان های استان تهران وضعیت عمومی حاکم بر این صنف به صورت ریز مورد مطالعه و تدقیق قرار گرفته است

‎‎نان و نانوایی موضوعی است که مدتی دغدغه مردم و سفره ای باز جهت بعضی از سوداگران بی انصاف شده است. برای نمونه در یکی از شهرستان های استان تهران وضعیت عمومی حاکم بر این صنف به صورت ریز مورد مطالعه و تدقیق قرار گرفته است، لذا جهت روشن شدن افکار عمومی و مزید استحضار مسولان آمارهای جالب در این حوزه به اطلاع رسانی میگردد؛

۱. نزدیک به ۱۶۰۰ واحد نانوایی در شهرستان اسلامشهر داریم که از این تعداد نزدیک به ۴۰ درصد در اختیار ۱۰۰ خانواده می باشد که با رانت برای خودشان فرزندان و همسران خود مجوز دریافت نموده‌اند و از سهیمه آرد دولتی استفاده میکنند.
۲. هر نانوایی ماهانه بین دویست تا دویست و پنجاه کیسه آرد به قیمت چهل تا پنجاه هزار تومان از دولت خریداری می‌کنند و متاسفانه بعضی از نانوایی‌ها بیست تا سی درصد کیسه آرد دریافتی را در بازار آزاد سیصد و سی تا سیصد پنجاه هزار تومان بفروش می‌رسانند.
۳. تخلف بعدی که بعضی از نانوایی‌ها انجام میدهند، کم فروشی می‌باشد طبق ضوابط هر چونه لواش باید ۱۶۰ گرم باشد در حالیکه بعضی از نانوایی‌ها ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم هر چونه را پخت می‌کنند و نانوایی‌ها بربری نیز باید چونه ۶۵۰ گرمی پخت نمایند ولی بعضی ۵۰۰ گرمی پخت می‌کنند.
۴. تخلف بعدی پخت نان کنجدار می باشد که در بربری ها و سنگکی ها انجام میشود که هزار تا هزار و پانصد تومان آنهم نان کنجدار اجباری سود میکنند.
۵. تخلف بعدی فروش نان لواش بصورت آزاد به سوپر مارکتی عددی ۷۰۰ تومان… است.
حال با یک حساب سرانگشتی میتوانید سود چند ده میلیونی تومان که بصورت ماهانه از جیب مردم به جیب سوداگران واریز می شود را حساب کنید.
ودر آخربماند بعضی که مجوز نانوایی دارند و سهیمه آرد تحویل می‌گیرند و زحمت باز کردن نانوایی و پخت هم به خود نمی‌دهند و سود خالص را بیشتر دوست دارند.