گزارش تصویری اولین کنفرانس ملی مهارت ایران

اولین کنفرانس ملی مهارت ایران سوم و چهارم اردیبهشت ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد.