با حمایت وزارت کشور و جهاد دانشگاهی

گزارش تصویری سومین رویداد استارتاپی اجتماعی «رویش»

سومین سه روزه رویداد استارتاپی اجتماعی «رویش» با حمایت وزارت کشور و جهاد دانشگاهی و سایر دستگاه های دولتی و خصوصی در محل دانشکده انرژی دانشگاه شریف آغاز شد.