۱۱۱۰ استادیار جوان دانشگاه‌ها از تسهیلات طرح کاظمی‌آشتیانی بهره مند شدند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان از بهره ‌مندی ۱۱۱۰ نفر از استادیاران جوان دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی کشور از تسهیلات طرح کاظمی آشتیانی و حمایت بنیاد ملی نخبگان از استادیاران جوان در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان از بهره ‌مندی ۱۱۱۰ نفر از استادیاران جوان دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی کشور از تسهیلات طرح کاظمی آشتیانی و حمایت بنیاد ملی نخبگان از استادیاران جوان در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خبر داد.