۱۶ درصد بودجه صندوق رفاه دانشجویان به تغذیه‌ دانشجویی اختصاص دارد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران-ایرنا- رییس صندوق رفاه دانشجویان گفت: ۱۶ درصد بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به تغذیه‌ دانشجویی اختصاص دارد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران-ایرنا- رییس صندوق رفاه دانشجویان گفت: ۱۶ درصد بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به تغذیه‌ دانشجویی اختصاص دارد.