۲۱ عمل جراحی رایگان در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا -همزمان با روز ۲۱ ماه رمضان و شهادت حضرت امام علی (ع) ۲۱ عمل جراحی رایگان برای کودکان نیازمند در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا -همزمان با روز ۲۱ ماه رمضان و شهادت حضرت امام علی (ع) ۲۱ عمل جراحی رایگان برای کودکان نیازمند در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.