۲۵ درصد بنگاه‌های فعال در حوزه گیاهان دارویی دانش‌بنیان هستند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ۲۵ درصد بنگاه‌های فعال در حوزه گیاهان دارویی را تشکیل می دهند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ۲۵ درصد بنگاه‌های فعال در حوزه گیاهان دارویی را تشکیل می دهند.