۳۵ استارتاپ دانشجویی برای توسعه بازار نانو تلاش می‌کنند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – ۳۵ استارتاپ و ۶۰۰ هسته فناور دانشجویی در عرصه توسعه بازار نانو در کشور فعالیت می‌کنند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – ۳۵ استارتاپ و ۶۰۰ هسته فناور دانشجویی در عرصه توسعه بازار نانو در کشور فعالیت می‌کنند.