۴۰ هزار شغل در پارک‌ها و هسته‌های علم و فناور کشور ایجاد شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، اردبیل – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ایجاد ۴۰ هزار شغل در پارک‌ها و هسته‌های علم و فناور کشور سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت اتفاقات خوبی مانند ایجاد دستیار و تور فناوری و برگزاری فن بازارهای استانی با شرکت افراد صاحب ایده در […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


اردبیل – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ایجاد ۴۰ هزار شغل در پارک‌ها و هسته‌های علم و فناور کشور سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت اتفاقات خوبی مانند ایجاد دستیار و تور فناوری و برگزاری فن بازارهای استانی با شرکت افراد صاحب ایده در کشور رخ داده است.