۵۵ شرکت ایرانی سال گذشته بیشترین سهم را در بازار فناوری‌نانو داشتند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نشان می دهد ۵۵ شرکت ایرانی بیش از ۹۰ درصد از کل حجم بازار نانوفناوری ایران در سال ۱۴۰۰ را در اختیار داشتند و بیش از یک چهارم از شرکت‌های نانویی در سال گذشته حجم فروش کمتر از یک میلیارد […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نشان می دهد ۵۵ شرکت ایرانی بیش از ۹۰ درصد از کل حجم بازار نانوفناوری ایران در سال ۱۴۰۰ را در اختیار داشتند و بیش از یک چهارم از شرکت‌های نانویی در سال گذشته حجم فروش کمتر از یک میلیارد تومان داشتند.