۸۰۰ شرکت نانویی بواسطه خدمات یک شرکت دانش بنیان نشان استاندارد اخذ کردند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، فخرالدین فاضلی کجور عضو هیات مدیره این شرکت دانش بنیان با اشاره به این‌که مشاوره به شرکت ها در راستای اخذ مجوز از وزارت بهداشت یکی از خدماتی است که توسط شرکت ارائه می‌شود، افزود: کنترل فنی جهت اخذ مجوزهای مختلف از جمله […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، فخرالدین فاضلی کجور عضو هیات مدیره این شرکت دانش بنیان با اشاره به این‌که مشاوره به شرکت ها در راستای اخذ مجوز از وزارت بهداشت یکی از خدماتی است که توسط شرکت ارائه می‌شود، افزود: کنترل فنی جهت اخذ مجوزهای مختلف از جمله استاندارد، مهم ترین خدمتی است که از سوی این شرکت به کاربران ارائه می شود.

وی تصریح کرد: شرکت مهندسی نوآور ژرفا نگر ایرانیان به ۸۰۰ شرکت در حوزه ارزیابی نانو خدمات ارائه کرده است و علاوه بر آن تلاش کرده است تا ۹ شرکت دیگر برای تولیدات دانش‌بنیان خود، نشان استاندارد دریافت کنند که نقشی اساسی در حمایت از تولید آن‌ها داشته است.

به گفته وی، کلیه الزاماتی که آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون باید برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم مدیریت منسجم را بکار گرفته و برقرار نگاه می دارد، از نظر فنی صلاحیت دارند و قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر به صورت بی طرفانه نیز است، توسط این شرکت انجام می شود.

فاضلی همچنین افزود: کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه، بهبود وضعیت تجهیزات آزمایشگاه و انطباق آن با خواسته‌های روش‌های آزمون، به روز آوری روش‌های آزمون و توصیه در بکارگیری روش‌های استاندارد و استاندارد کردن روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه نیز در این مجموعه انجام می شود.

این مدیر حوزه دانش‌بنیان همچنین گفت: این شرکت به صورت مستقیم تاکنون ۱۰ فرصت شغلی و بواسطه تسهیل در امور سایر شرکت ها نیز چندین فرصت شغلی دیگر ایجاد کرده است.