۸۵ مقاله از دانشگاه تربت‌حیدریه در نشریات بین‌المللی منتشر شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تربت‌حیدریه – ایرنا – معاون آموزش و پژوهش دانشگاه تربت‌حیدریه گفت: از مجموع ۱۵۰ مقاله علمی امسال اعضای هیات علمی این دانشگاه، ۸۵ مورد در نشریات بین‌المللی منتشر شده است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تربت‌حیدریه – ایرنا – معاون آموزش و پژوهش دانشگاه تربت‌حیدریه گفت: از مجموع ۱۵۰ مقاله علمی امسال اعضای هیات علمی این دانشگاه، ۸۵ مورد در نشریات بین‌المللی منتشر شده است.