اداره کل امور فرآورده های گیاهی سنتی و مکمل

کاغذبازی‌های صدور مجوز برای تسریع ورود محصولات ایرانی به بازار کاهش یابد
6 - اکتبر - 2022

کاغذبازی‌های صدور مجوز برای تسریع ورود محصولات ایرانی به بازار کاهش یابد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، دکتر محمد دهقانی در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، در این خصوص توضیح داد: یکی از مشکلات شرکت های فناور، طولانی بودن فرآیند تاییدیه ها و دریافت مجوز است؛ در حالی که مراحل صدور مجوز و تاییدیه برای محصولات دانش بنیان که درصدد بومی سازی محصولات […]

برو بالا