حقوق ملت

حقوق مردم در حکومت اسلامی
29 - دسامبر - 2022
پایگاه خبری کارآفرینان موفق بررسی می کند؛

حقوق مردم در حکومت اسلامی

داود محمدی: حکومت با در دست داشتن اقتدار و حاکمیت، وظیفه اداره جامعه، برقراری نظم و امنیت، رفاه و آسایش توسعه و پیشرفت و سعادت را بر عهده دارد و نظام جمهوری اسلامی ایران که نمونه بارز آمیختگی دین و سیاست در کشور اسلامی ایران است، تحت رهبری اسلام شناسی جامع الشرایط با عنوان "ولی فقیه" طراحی شده است و این موارد را مدنظر دارد.

برو بالا