دانشگاه سمنان

ساخت دستگاه سنتز نانومواد به کمک شعله با تلاش فناوران ایرانی
5 - اکتبر - 2022
دانشجوی دکتری نانو فناوری

ساخت دستگاه سنتز نانومواد به کمک شعله با تلاش فناوران ایرانی

کارآفرینان موفق/ عباس طغیان درمورد تولید این دستگاه اظهار داشت: این دستگاه Flame Scale Synthesis نام دارد و کار آن سنتز نانوذرات از فاز شعله است. این قبیل دستگاه‌ها دو مدل هستند یک مدل مایع و مدل دیگر گاز را تبدیل به محصول می‌کنند.  

برو بالا