داودمجمدی

امنیت نیازمند همکاری مردم است
18 - دسامبر - 2022
پایگاه خبری کارآفرینان موفق بررسی می کند؛

امنیت نیازمند همکاری مردم است

داودمحمدی: امنیت یک نیاز است و بدون وجود امنیت زندگی ممکن نیست، راه رسیدن به امنیت در جامعه که مجموعه‌ای از انسان‌ها با تمایلات و نگرش‌های متفاوت است، همکاری و مشارکت همه جانبه در حول محور قانون با نهادها و ارگان‌های مجری امنیت است.

احزاب سیاسی، شکاف‌های اجتماعی را نمایندگی می‌کنند
9 - دسامبر - 2022
پایگاه خبری کارآفرینان موفق بررسی می کند؛

احزاب سیاسی، شکاف‌های اجتماعی را نمایندگی می‌کنند

داودمحمدی: احزاب سیاسی به عنوان یکی از ملزومات جوامع مدرن، به صورت تصادفی ایجاد نمی‌شوند، بلکه بر اساس علائق، شکاف‌ها و زمینه‌های مختلف اجتماعی شکل می‌گیرند؛ به عبارت دیگر، احزاب و گروه‌های سیاسی، جلوه‌های عینی شکاف‌های اجتماعی هستند و آن‌ها را نمایندگی می‌کنند.

راه بازیابی اعتماد عمومی به شرکت ها و کارخانه های بزرگ
11 - نوامبر - 2022
پایگاه خبری کارآفرینان موفق بررسی می کند؛

راه بازیابی اعتماد عمومی به شرکت ها و کارخانه های بزرگ

داود محمدی: در طی روزهای اخیر مردم به بهانه های مختلف شرکت های بزرگ مانند دیجی کالا و یا بستنی میهن را تحریم کردند و از خرید محصولات این شرکت ها خودداری می کنند این موضوع به حدی جدی شده است که شرکت ها با انتشار تیزر و فعالیت هایی مانند کاهش قیمت کالا و خدمات سعی در جلب نظر مردم هستند، با این حال بعید به نظر می رسد که اعتماد عمومی به حالت سابق برگردد.

برو بالا