شهرستان پردیس

اختتامیه طرح توانمندسازی صدف ویژه دانشجویان در پردیس برگزار شد
18 - سپتامبر - 2022
مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس

اختتامیه طرح توانمندسازی صدف ویژه دانشجویان در پردیس برگزار شد

مجتبی جباری پور مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس در خصوص اهداف برگزاری طرح گفت: ارتباط میان صنعت و دانشگاه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کسب توانمندی در زمینه‌ مهارت‌های نرم ازجمله عوامل مؤثر در ورود موفق افراد به بازار کار است.

برو بالا